Reklam på riktigt

där människor finns i Norrland.

Kampanjmätning

Vi samarbetar med Demoskop som är ett av Sveriges ledande analysföretag. Genom att mäta och analysera kampanjer har vi möjlighet att lyckas bäst med bussreklamen och nå ut till rätt målgrupp.