Om oss

Nalta Media AB i Umeå startade 2017 och är ett av Sveriges ledande bussreklamföretag.

I företaget jobbar Johan Lindh, Björn Berg, Tommie Larsson och Fredrik Harlin. Vi har tillsammans över 20 års erfarenhet av reklam på Norrlands bussar.

Bussreklam på bussar i Umeås lokaltrafik

Drivkraften är att via bussreklam hjälpa kunder att kommunicera kreativt och tydligt för en bred målgrupp i samhället.

Under 2019 började Nalta Media AB att jobba mer och mer mot att mäta kampanjer för att kunna veta mer om bussreklam. Samarbete inleddes med Demoskop ett av Sveriges ledande Analysföretag. Utefter att fler kampanjer mätts vet vi Idag mycket mer om bussreklam och dess påverkan än vi någonsin gjort samt hur man lyckas som bäst och vad som är viktigt att tänka på.